eDISPEČING.sk zastrešuje komplexné digitálne služby pre svojich klientov v cestnej doprave. Na jednom mieste, v rámci digitálneho dispečingového pracoviska ponúkame:

 • zápis do klientskej databanky obchodných príležitostí a služieb v cestnej doprave – zápis ponúk a dopytov vašej spoločností do našej databázy a aktívna propagácia služieb na internete
 • monitoring dopravných databánk a rešerše online zdrojov – priebežné vyhľadávanie dopravných príležitostí pre našich klientov v klientskej databáze cestných dopravcov, doručovanie ponúk
 • dispečerské služby – zastrešenie odbornej spôsobilosti (zmluvný vedúci dopravy), plánovanie jázd a odpočinkov vodičov, administratívne činnosti (denný dispečerský pult)
 • školenia a vzdelávanie – celoročne dostupné online odborné školenia, zákonne povinné školenia, kurzy KKV príprava na skúšky odborných spôsobilostí v cestnej doprave – Online učebňa JVSCD.sk- Jednotný vzdelávací systém v cestnej doprave
 • burza príležitostí v cestnej doprave – kúpim/ predám/ vymením / prenájom / hľadám / ponúkam zamestnanie atď.
 • monitoring aktualít a dôležitých  informácií zo sveta cestnej dopravy na našich FB stránkach eDOPRAVCA.sk, eVODIČ.sk, eAUTOŠKOLA.sk a eDISPEČING.sk
 • vizuálna identita a grafické štúdio – návrhy a výroba – reklamné a propagačné tlačoviny (vizitky, letáky, plagáty, prospekty, výročné správy atď. – do tlače aj digitálne publikácie) , polepy vozidiel, reklamné tabule, tvorba webstránok
 • digitálny marketing pre cestných dopravcov – reklamné kampane na internete a sociálnych sieťach

Štruktúra nášho systému pre cestnú dopravu:

Portál eDISPEČING.sk je členom komplexnej projektovej skupiny portálov tzv. Jednotného vzdelávacieho systému v cestnej doprave (JVSCD.sk), ktorý zastrešuje špecializované portály:

 • eDOPRAVCA.sk (odborná spôsobilosť vedúceho dopravy a prevádzkovateľa v cestnej doprave),
 • eVODIČ.sk (pravidelné odborné školenia a kurzy KKV pre vodičov z povolania),
 • eAUTOŠKOLA.sk (prvá online učebňa pre autoškoly a školiace strediská KKV),
 • eDISPEČING.sk (digitálne dispečingové pracovisko v cestnej doprave).
 • VETERÁNY.EU (najčítanejší spravodajský portál o veteránoch a histórii dopravy v SR a ČR).