UPOZORNENIE: Tento portál je vo výstavbe. Plne dostupný bude od februára 2021.

eDISPEČING.sk je obchodno – informačný portál so zameraním na špedičné príležitosti, prepravné a dopravné služby ako aj ostatné obchodné možnosti v cestnej doprave. Je určený pre cestných dopravcov, ktorí sú klientmi nášho komplexného portálu JVSCD.sk – Jednotný vzdelávací systém v cestnej doprave v rámci ročného balíka služieb eDOPRAVCA.sk, pre ktorých vyhľadávame vhodné dopravné a prepravné ponuky, dopyty a príležitosti, ako aj súvisiace služby v cestnej doprave.  Zostavujeme a zasielame im dáta a kontaktné údaje na zadávateľov priamo do mobilov alebo emailom, aby vedeli ihneď zareagovať na akúkoľvek vhodnú príležitosť.

Zároveň na portáli zverejňujeme aj ďalšie informácie obchodného charakteru, ako napríklad možnosti prenájmov, predaja či kúpy vozidiel, hľadania zamestnancov a podobne.

V prípade, že potrebujete viac informácií, neváhajte nás kontaktovať!

Jaroslav Verlík, produktový manažér
tel. 0948 203 003
info@edispecing.sk
www.edispecing.sk

Štruktúra nášho systému pre cestnú dopravu:

Portál eDISPEČING.sk je členom komplexnej projektovej skupiny portálov tzv. Jednotného vzdelávacieho systému v cestnej doprave (JVSCD.sk), ktorý zastrešuje špecializované portály:

  • eDOPRAVCA.sk (odborná spôsobilosť vedúceho dopravy a prevádzkovateľa v cestnej doprave),
  • eVODIČ.sk (odborné školenia a kurzy KKV pre vodičov z povolania),
  • eAUTOŠKOLA.sk (online učebňa pre autoškoly a školiace strediská KKV),
  • eDISPEČING.sk (databanka prepráv a príležitostí v cestnej doprave).

Zároveň vydávame online magazíny:

  • AUTOŠKOLÁK.sk (odborný online magazín pre učiteľov autoškôl a školiacich stredísk KKV),
  • VETERÁNY.EU (najčítanejši spravodajský portál o veteránoch a podujatiach s historickou dopravnou technikou v SR a ČR).