eDISPEČING.sk – databanka prepráv a príležitostí v cestnej doprave

Objednávky licencií, produktové informácie,
Technická podpora, zaškoľovanie – online učebňa:
Jaroslav Verlík, tel. 0948 203 003, info@edispecing.sk

Správa sociálnych sietí a prevádzka:
Marek Sivák, tel. 0911 110 137, marek.sivak@jvscd.sk

DIGITAL PRO s.r.o.
IČO: 50 719 726
DIČ: 212 0438 606
info@digitalpro.sk
www.digitalpro.sk
spol. zapísaná: OS Košice I. Vložka 3050 Sro

Naše produkty a služby v cestnej doprave

JVSCD.sk – JEDNOTNÝ VZDELÁVACÍ SYSTÉM V CESTNEJ DOPRAVE:

eDOPRAVCA.sk
Odborné kurzy, školenia a semináre pre cestných dopravcov
info@jvscd.sk
www.edopravca.sk

eVODIČ.sk
Odborné kurzy, školenia a semináre pre vodičov z povolania
info@evodic.sk
www.evodic.sk

eAUTOŠKOLA.SK
Prvá online učebňa pre autoškoly a školiace strediská KKV
info@eautoskola.sk
www.eautoskola.sk

ŠPEDÍCIA A DOPRAVNÉ SLUŽBY:

eDISPEČING.sk
databanka prepráv
a príležitostí v cestnej doprave
info@edispecing.sk
www.edispecing.sk

ONLINE MAGAZÍNY:

eSPRAVODAJ.sk
legislatívny a informačný sumár
zo sveta cestnej dopravy
info@espravodaj.sk
www.espravodaj.sk

Autoškolák.sk
online magazín pre autoškoly
a školiace strediská KKV
info@autoskolak.sk
www.autoskolak.sk

Veterány.EU
najčítanejší spravodajský portál
o veteránoch a historickej technike v SR a ČR
info@veterany.eu
www.veterany.eu