DOPRAVNÉ A PREVÁDZKOVÉ SLUŽBY

 • dispečing a riadenie dopravy – plánovanie jázd, telefonická a mailová komunikácia, súvisiace činnosti a a administratíva,
 • špeditérske služby – dohľad nad ponukami a dopytmi dopravných zákaziek na najpoužívanejších elektronických trhoviskách EÚ, príjem a vyhľadávanie vozidiel na vyťažovanie v rámci dispečingu,
 • služby vedúceho dopravy – odborne spôsobilá osoba podľa zákona,
 • ďalšie administratívne a správne činnosti, podľa potreby.

DIGITÁLNY DISPEČING

 • obsluha digitálnych platforiem pre komunikáciu, špedíciu, logistické aplikácie a iné softvérové platformy v cestnej doprave,
 • digitálny monitoring vozidiel, kontrola technických a prevádzkových parametrov,
 • servis a periodické prehliadky tachografov,
 • dohľad, kontrola a ovládanie tachografov na diaľku, detekcie zásahov a mimoriadnych udalostí,
 • sťahovanie dát z tachografov na diaľku, vyhodnocovanie
 • zákonne povinná archivácia dát na našich zabezpečených cloudových serveroch a úložiskách,

ŠKOLENIA A KURZY V CESTNEJ DOPRAVE

 • školenia osôb – príprava na skúšky vedúceho dopravy a prevádzkovateľa v cestnej doprave – viac na www.edopravca.sk
 • pravidelné školenia a kurzy KKV pre vodičov z povolania – viac na  www.evodic.sk
 • akreditovaný študijný odbor Kvalifikačné štúdium v cestnej doprave – viac na www.eakademia.sk

KONTAKT A VIAC INFO:
Jaroslav Verlík
produktový manažér eDISPEČING.sk
tel.: +421 948 203 003
info@edispecing.sk
www.edispecing.sk