• predaj a montáž zariadení pre sledovanie polohy vozidiel + zaškoľovanie,
  • GPS monitoring vozidiel u nášho dispečingu v rámci zmluvnej spolupráce – viac v sekcii >> Dispečing dopravy a prevádzky
  • poradenstvo a konzultácie

KONTAKT A VIAC INFO:
Jaroslav Verlík
produktový manažér eDISPEČING.sk
tel.: +421 948 203 003
info@edispecing.sk
www.edispecing.sk