JÚN 2024 – Vážení dopravcovia, už iba pol roka máte na splnenie si zákonnej povinnosti v oblasti tachografov. Krátia sa totiž termíny postupnej povinnej výmeny starších tachografov v medzinárodnej cestnej doprave, za najnovšie, tzv. inteligentné tachografy. Kontaktujte nás, zabezpečíme ucelené riešenie celej služby:

Balík služby eDISPEČING SMART 2024

zahŕňa kompletný prechod vozidiel v medzinárodnej doprave na nové smart tachografy:

 • predaj nových inteligentných tachografov VDO DTCO 4.1,
 • montáž a overenie v autorizovanej dielni, v zmluvných strediskách po celej SR,
 • montáž doplnkových komponentov + zaškolenie,
 • softvér pre sťahovanie a vyhodnocovanie dát z tachografov a kariet vodičov + zaškolenie,
 • aktualizačné školenie vodičov a dispečerov k sociálnej legislatíve a smart tachografom,

Rozšírený balík služby eDISPEČING SMART 2024 KEY

kompletná zmluvná služba na kľúč, zahŕňa položky štandardného balíka SMART 2024 plus navyše:

 • služby digitálneho dispečingu v cestnej doprave:
  • obsluha digitálnych platforiem pre komunikáciu, špedíciu, logistické aplikácie a iné softvérové platformy v cestnej doprave,
  • digitálny monitoring vozidiel, kontrola technických a prevádzkových parametrov,
  • servis a periodické prehliadky tachografov,
  • dohľad, kontrola a ovládanie tachografov na diaľku, detekcie zásahov a mimoriadnych udalostí,
  • sťahovanie dát z tachografov na diaľku, vyhodnocovanie
  • zákonne povinná archivácia dát na našich zabezpečených cloudových serveroch a úložiskách,
 • kurzy a školenia v cestnej doprave – portály eDOPRAVCA.sk, eVODIČ.sk, eAKADÉMIA.sk
 • celoročné poradenstvo a konzultácie.

Vyberte si hotový balík, alebo vám vystavíme vlastnú službu na mieru!

KONTAKT A VIAC INFO:
Jaroslav Verlík
produktový manažér eDISPEČING.sk
tel.: +421 948 203 003
info@edispecing.sk
www.edispecing.sk


INTERVALY VÝMENY TACHOGRAFOV V MCD

 • Analógové tachografy verzia 1.0 a 2.0.: Tzv. kolieska / tachokrúžky. V MCD sa môžu používať iba do 30.12.2024. Následne musia byť vo vozidlách vymenené za inteligentný tachograf 4.1. verzie
 • Digitálne tachografy verzie 3.0. (tachografy v novoregistrovaných vozidlách do 15.06.2019): V MCD sa môžu používať MCD iba do 30.12.2024. Následne musia byť vozidlách vymenené za inteligentný tachograf 4.1. verzie
 • Digitálne tachografy 4.0 verzia 1 (tachografy v novo registrovaných vozidlách do 15.06.2019): Sú to tzv. inteligentné / smart tachografy verzie 1. V MCD sa môžu používať iba do 19.08.2025. Následne musia byť vo vozidlách vymenené za inteligentný tachograf 4.1. verzie
 • Digitálne tachografy 4.1. verzia 2: Sú to tzv. inteligentné / smart tachografy verzie 2. Povinné v novoregistrovaných vozidlách sú od 21.08.2023. Od 31.12.2024 sa v MCD môžu používať vo vozidlách ia tieto typy tachorafov.

(Poznámka: Na vnútroštátnu cestnú dopravu sa povinnosti výmien tachografov nevzťahujú!)