eDISPEČING.sk je moderné kombinované pracovisko v cestnej doprave, poskytujúce digitálne dispečingové služby a servisné zázemie pre montáž a prevádzku rôznych digitálnych zariadení a komponentov vo vozidlách. eDISPEČING.sk sa zameriava predovšetkým na služby pre firmy – dopravné spoločnosti, autoškoly, školiace strediská KKV, či taxislužby. 

V oblasti digitálneho dispečingu môžete využiť naše pracovisko najmä pre monitoring vozidiel, diaľkovú obsluhu a komunikáciu so zariadeniami vozidla, plánovanie jázd, dispečingovú prevádzku dopravných činností podniku, vrátane odbornej spôsobilosti v cestnej doprave, ktorú v nákladnej a autobusovej doprave potrebujete zo zákona (vedúci dopravy a prevádzkovateľ v cestnej doprave). V tejto oblasti sa venujeme aj sťahovaniu, vyhodnocovaniu a archivácii dát z tachografov vozidiel a kariet vodičov, či obsluhe náročnejších digitálnych komunikačných a softvérových platforiem, na ktoré vo vašej firme nemáte odborné alebo personálne kapacity (formou zmluvného outsourcingu).

V oblasti servisného zázemia pôsobíme predovšetkým na východnom Slovensku – disponujeme profesionálnou dielenskou prevádzkou v Košiciach, v ktorej odborne spôsobilí technici s príslušnými certifikátmi a vzdelaním prevádzajú montáže, opravy a výmeny digitálnych a elektronických komponentov vozidiel a špeciálnych doplnkových zariadení. Súčasťou servisnej dielne je pre klientov aj možnosť pravidelnej kontroly a údržby vozidiel bežného prevádzkového rozsahu, v rámci technickej základne podniku cestnej dopravy – teda mechanická kontrola vozidiel, autodiagnostika, výmena náplní, súčiastok a drobné opravy.

KONTAKT:
Jaroslav Verlík
tel. 0948 203 003
mail: info@edispecing.sk
www.edispecing.sk