• dodávka a montáž certifikovaných dvojitých zariadení pre vozidlá autoškôl a školiacich stredísk KKV – montáž – viac v sekcii >> Stredisko montáže a údržby,
  • doplnky a príslušenstvo pre autoškoly – viac v sekcii >> Eshop,
  • grafické štúdio – reklama, reklamné polepy vozidiel,
  • prevádzková údržba, drobné opravy vozidiel – viac v sekcii >> Stredisko montáže a údržby
  • skladovacie a parkovacie priestory,

KONTAKT A VIAC INFO:
Jaroslav Verlík
produktový manažér eDISPEČING.sk
tel.: +421 948 203 003
info@edispecing.sk
www.edispecing.sk