eDISPEČING.sk – Digitálne dispečingové pracovisko v cestnej doprave

Objednávky služieb, produktové informácie, technická podpora, zaškoľovanie:

Jaroslav VERLÍK – Jednotný vzdelávací systém v cestnej doprave
odborný lektor v cestnej doprave
inštruktor autoškoly
IČO: 37 341 553
info@jvscd.sk
www.jvscd.sk
tel. +421 948 203 003

Marek SIVÁK – Jednotný vzdelávací systém v cestnej doprave
IČO: 50 250 329
marek.sivak@jvscd.sk
www.jvscd.sk
tel. +421 949 592 241
inštruktor autoškoly, lektor BOZP, REF
správa sociálnych sietí

Naše vzdelávacie produkty a služby v cestnej doprave JVSCD.sk – JEDNOTNÝ VZDELÁVACÍ SYSTÉM V CESTNEJ DOPRAVE:

ONLINE UČEBŇA JVCSD.sk
www.jvscd.sk
info@jvscd.sk

ODBORNÉ PORTÁLY A SLUŽBY SYSTÉMU

eDOPRAVCA.sk
Odborná spôsobilosť vedúceho dopravy a prevádzkovateľa v cestnej doprave
info@edopravca.sk
www.edopravca.sk

eVODIČ.sk
Kurzy KKV a odborné školenia pre vodičov z povolania
info@evodic.sk
www.evodic.sk

eAUTOŠKOLA.SK
Centrum digitálnej výučby a elearningu
pre autoškoly a školiace strediská KKV
info@eautoskola.sk
www.eautoskola.sk

eAKADÉMIA.sk
Kvalifikačné štúdium v cestnej doprave
Online učebňa pre dopravné školy
info@eakademia.sk
www.eakademia.sk

eDISPEČING.sk
Digitálne dispečingové pracovisko v cestnej doprave
info@edispecing.sk
www.edispecing.sk

ONLINE MAGAZÍN Z DOPRAVY:

Veterány.EU
magazín o veteránoch a histórii hromadnej dopravy v SR a ČR
info@veterany.eu
www.veterany.eu