PRACOVISKO KOŠICE

  • montáž a servis taxametrov
  • grafické štúdio – reklama, polepy vozidiel atď.

CELÉ SLOVENSKO

  • doplnková výbava a príslušenstvo – vysielačky, transparenty, taxametre – viac v sekcii >> Eshop
  • softvér pre dispečingy taxislužieb
  • dispečingové (dispečerské) služby pre taxislužby formou zmluvnej spolupráce – viac v sekcii >> Dispečing dopravy a prevádzky

KONTAKT A VIAC INFO:
Jaroslav Verlík
produktový manažér eDISPEČING.sk
tel.: +421 948 203 003
info@edispecing.sk
www.edispecing.sk