Vážení dopravcovia, postupne sa blížia hraničné termíny na splnenie si zákonnej povinnosti – postupnej výmeny starších tachografov v medzinárodnej cestnej doprave, za najnovšie, tzv. inteligentné tachografy. Kontaktujte nás, zabezpečíme ucelené riešenie celej služby:

Balík služby eDISPEČING SMART 2024

zahŕňa kompletný prechod vozidiel dopravcu v medzinárodnej doprave na nové smart tachografy:

  • dodanie nových inteligentných tachografov VDO DTCO 4.1 a príslušenstva,
  • montáž a overenie v autorizovanej dielni, v zmluvných strediskách po celej SR,
  • online platforma WDO Fleet + Remote DL 4G pre sťahovanie, vyhodnocovanie a archiváciu dát zo smart tachografov a kariet vodičov na diaľku + celková správa údajov vodičov a dopravnej prevádzky, alebo klasické riešenie VDO DLK Smart, pre manuálne sťahovanie, vyhodnocovanie a archiváciu dát z tachografov a kariet vodičov + zaškolenie,
  • aktualizačné školenie vodičov a dispečerov k sociálnej legislatíve a smart tachografom,

Rozšírený balík služby eDISPEČING SMART 2024 EXTENDED

zahŕňa položky štandardného balíka SMART 2024 plus navyše:

Vyberte si hotový balíček služby, alebo vám vystavíme vlastný na mieru! O konkrétnu cenovú ponuku pre vašu spoločnosť požiadajte na:

tel.: +421 948 203 003
info@edispecing.sk
www.edispecing.sk

Jaroslav Verlík
produktový manažér eDISPEČING.sk


INTERVALY VÝMENY TACHOGRAFOV V MCD

  • Analógové tachografy verzia 1.0 a 2.0.: Tzv. kolieska / tachokrúžky. V MCD sa môžu používať iba do 30.12.2024. Následne musia byť vo vozidlách vymenené za inteligentný tachograf 4.1. verzie
  • Digitálne tachografy verzie 3.0. (tachografy v novoregistrovaných vozidlách do 15.06.2019): V MCD sa môžu používať MCD iba do 30.12.2024. Následne musia byť vozidlách vymenené za inteligentný tachograf 4.1. verzie
  • Digitálne tachografy 4.0 verzia 1 (tachografy v novo registrovaných vozidlách do 15.06.2019): Sú to tzv. inteligentné / smart tachografy verzie 1. V MCD sa môžu používať iba do 19.08.2025. Následne musia byť vo vozidlách vymenené za inteligentný tachograf 4.1. verzie
  • Digitálne tachografy 4.1. verzia 2: Sú to tzv. inteligentné / smart tachografy verzie 2. Povinné v novoregistrovaných vozidlách sú od 21.08.2023. Od 31.12.2024 sa v MCD môžu používať vo vozidlách ia tieto typy tachorafov.

(Poznámka: Na vnútroštátnu cestnú dopravu sa povinnosti výmeny tachografov nevzťahujú!)